วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบุญกล้า รณรัตน์ ผอ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี เดินทางไปพบสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประชาสัมพันธ์เรื่องการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว อำเภอหนองฉาง ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

วันที่ 13 ส.ค. 61.output