วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี มอบเช็คค่าจัดการศพราย นางกาญจนา สมัครเกษตรการ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 396155 จำนวน 200,000 บาท ให้แก่นายธานี มาบาง เกี่ยวข้องเป็นบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.

ประชาสัมพันธ์ 8.3.2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี มอบเช็คค่าจัดการศพราย นางกาญจนา สมัครเกษตรการ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 396155 จำนวน 200,000 บาท ให้แก่นายธานี มาบาง เกี่ยวข้องเป็นบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.