วันนี้ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 ดร.สมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธารการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี

25.3.2564