สกสค. ให้บริการ “ดุจญาติสนิท ดั่งมิตรที่รัก”

 

วันที่ 24 พ.ค 2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี

บริการสมาชิก เผื่อระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. นายวิเชียร เจตน์เกษตร์กรณ์

211650

211646