สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี

สงกรานต์

เจ้าหน้าที่ สกสค.  ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561