อวยพรปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่นายณรงค์  รักร้อย         ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 

ภาพนิ่ง1