เชิญชวน สมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยตอบแบบสำรวจ เพื่อเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมอบรม ตามคิวอาร์โค้ด

F3AB6FAF-D8AF-45AE-9B57-36D412BF2666