เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผอ.สกสค.อุทัยธานี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สมาขิก ช.พ.ค. นายแถม ประทีป ณ วัดหัวเมือง อ.หนองฉาง อุทัยธานี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผอ.สกสค.อุทัยธานี
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สมาขิก ช.พ.ค. นายแถม ประทีป ณ วัดหัวเมือง อ.หนองฉาง อุทัยธานี

55864