เยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค.จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ผอ. สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า  รณรัตน์
ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค.จังหวัดอุทัยธานี นายสุภัทรภูมิ มองเชิง
ที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท

13263939_607744139389222_8308244027733338345_n13241162_607744096055893_2566172727362210291_n

13244873_607744222722547_3701786813153172991_n 13312730_607744199389216_7037972847337261676_n