เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิก ช.พ.ค. นายมนัส แมลงภู่ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฝาง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 19 มิถุนายน 2560  ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิก ช.พ.ค.
นายมนัส แมลงภู่ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฝาง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

233470

233471