โครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี    พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ร่วมโครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะ ดูแลความเป็นระเบียบร้อยสวยงามของทั้งสองข้างถนนรายรอบสำนักงาน สกสค.จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

DSC_0083DSC_0081DSC_0076DSC_0072DSC_0071DSC_0101DSC_0200DSC_0202DSC_0207DSC_0196DSC_0183DSC_0140DSC_0135DSC_0115DSC_0112555665544352423181211872