โครงการตรวจตาต้อกระจก และข้อเข่า ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ข้าราชบำนาญเข้าร่วมโครงการตรวจตาต้อกระจก และข้อเข่า ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี

214588

214582

214583

214584

214585