โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม (กิจกรรมจิตอาสา เพื่อชุมชนและสังคม)

204214127_2054634658033489_6422386117446932670_n

211898335_2835984063332884_8454615501969963099_n

207290020_2054634828033472_4848385888381492947_n

213557916_2054634751366813_2968604597537025325_n

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่จัดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม (กิจกรรมจิตอาสา เพื่อชุมชนและสังคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี