ให้บริการและประชาสัมพันธ์ แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อำเภอหนองขาหย่าง

นายบุญกล้า  รณรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค. จังหวัดอุทัยธานี  
ให้บริการและประชาสัมพันธ์ แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  อำเภอหนองขาหย่าง

DSC_0700

DSC_0695

DSC_0699