เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์ แสดงความยินดีแก่ นายปรีชา การัก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า  รณรัตน์
แสดงความยินดีแก่ นายปรีชา การัก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

DSC_0358 DSC_0362