16 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์ ร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ

16 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์
ร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ
DSC_0141

DSC_0142

DSC_0125

DSC_0132

DSC_0134

DSC_0138