ร่วมงานเกษียณ และบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิประโยชน์ที่พึงได้

วันที่ 20 กันยายน 60  นายบุญกล้า  รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี
ร่วมงานเกษียณ และบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิประโยชน์ที่พึงได้
สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จังหวัดอุทัยธานี เขต 1

48939

48954

48945

48950

48953