สืบสานประเพณีไทย

วันที่ 12 เมษายน 2559

13015254_589876701175966_2119793985716777091_n

สืบสานประเพณีไทย ร่วมกันทำพิธีรดน้ำดำหัวขอขมาตามประเพณีสงกรานต์
ให้กับท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์ ตามประเพณีสงกรานต์