ออกเยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ผอ.สกสค.จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์
ออกเยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค. นางสมบุญ มาเกิด อายุ 94 ปี
13393904_613992995431003_456052094971471236_n 13406980_613992992097670_2115065271316598233_n 13417657_613992988764337_8636874114298559535_n