ร่วมงานฉลองอาคารเรียน


วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ผอ. บุญกล้า  รณรัตน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จ.อุทัยธานี

ร่วมงานฉลองอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ  อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

DSC_0013

DSC_0003

DSC_0008